อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563