เคล็ดลับการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

เคล็ดลับการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

เคล็ดลับการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 โดย คุณกาญจนา ลอยทะเล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี