อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน