อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

อธิการบดี มทร. ธัญบุรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล การแข่งขันกอล์ฟราชมงคลและการจัดกิจกรรมต่างๆ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชมรมกอล์ฟราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล การแข่งขันกอล์ฟราชมงคล และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563