เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมการเกษตร

เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมการเกษตร