กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา

กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา

ร้านสวัสดิการ  มทร. ธัญบุรี  จำหน่ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
อุปกรณ์การแต่งกาย ชุดพิธีการชาย-หญิง และชุดนักศึกษา
จำหน่ายวันที่  1 มิถุนายน  2563  –  25  ธันวาคม 2563  ณ ร้านสวัสดิการ มทร. ธัญบุรี
ตั้ง  ณ  อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1
( หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ )    โทร. 02-5493056, 090-5533591

กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา (90.9 KiB, 764 downloads)
หมายเหตุ    ขอความร่วมมืออย่าซื้อชุดนักศึกษาล่วงหน้า โปรดมาดูระเบียบการแต่งกายก่อน
สามารถซื้อชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบได้ที่  ร้านสวัสดิการ  มทร.ธัญบุรี
โปรดเตรียมกางเกงวอร์ม  สำหรับใส่ทำกิจกรรมในวันปฐมนิเทศ

นักศึกษาชาย

1. เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ และอุปกรณ์การแต่งกายชาย     320  บาท ประกอบด้วย
–  หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัยฯ    60 บาท
–  สายเข็มขัดสีดำ    90 บาท
–  เน็คไทด์มหาวิทยาลัยฯ    120 บาท
–  เข็มติดเน็คไทด์ตรามหาวิทยาลัยฯ    50 บาท

2. เสื้อพิธีการชาย( ถูกระเบียบ )  ( SS – XL )  230 บาท – ( 2XL- 3XL )  265  บาท

3. เสื้อนักศึกษาชาย  ( SS – XL )  220 บาท( ถูกระเบียบ ) – ( 2XL – 3XL )  255  บาท

4. กางเกงพิธีการชาย (ถูกระเบียบ )  27”-32”  320   บาท

5. กางเกงพิธีการชาย (ถูกระเบียบ )  33”-40”  350   บาท

6.กางเกงพิธีการชาย (ถูกระเบียบ )  41”-46”  420   บาท

7. กางเกงนักศึกษาชาย ( ถูกระเบียบ ) 27”-32”  320   บาท

8. กางเกงนักศึกษาชาย ( ถูกระเบียบ ) 33”-40”  350   บาท

9. กางเกงนักศึกษาชาย ( ถูกระเบียบ ) 41”-46”  420   บาท

10.รองเท้านักศึกษาชาย (หนังสีดำ)  440   บาท

11.รองเท้าผ้าใบชาย ( 35”-36”) / ( 37”-42”)     285 / 305  บาท


นักศึกษาหญิง

1. เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ และอุปกรณ์การแต่งกายหญิง        295 บาท ประกอบด้วย
–  หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัยฯ    60 บาท
–  สายเข็มขัดสีดำ    90 บาท
–  เข็มติดหน้าอกเสื้อตรามหาวิทยาลัยฯ    50 บาท
–  เข็มติดปกเสื้อตรามหาวิทยาลัยฯ    50 บาท
–  กระดุมตรามหาวิทยาลัยฯ ( 1ชุด )    45 บาท

2. เสื้อพิธีการหญิง ( SS-M )/( L-XL )   150/170 บาท
                                 ( 2XL – 4XL )/( 5XL – 7XL )  200/230  บาท

3. เสื้อนักศึกษาหญิง  (ถูกระเบียบทั้งสีเสื้อและแบบ)
                                 ( SS-M )/( L-XL ) 140/160 บาท

4.  กระโปรงพิธีการหญิง (ถูกระเบียบ) 22”-30”  240 บาท
      กระโปรงพิธีการหญิง (ถูกระเบียบ) 31”-35”  260 บาท

5.  กระโปรงนักศึกษาสีดำ (ถูกระเบียบ) 22”-30”  210 บาท
กระโปรงนักศึกษาสีดำ (ถูกระเบียบ) 31”-35”  240 บาท

6. กระโปรงจีบรอบ ( ถูกระเบียบ ) 18”-23” 195 บาท
กระโปรงจีบรอบ ( ถูกระเบียบ ) 24”-27” 225 บาท

7. รองเท้านักศึกษาหญิง (หนังสีดำ) 220 บาท

8.รองเท้าผ้าใบหญิง ( 35”-36”) / ( 37”-42”)   285 / 305  บาท


กางเกงวอร์ม  สำหรับใส่ทำกิจกรรม ( FBT ) S-XL / 2XL ขึ้นไป  240  บาท / 260 บาท

หมายเหตุ  ซื้อชุดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์  1  ชุด + ชุดพิธีการ 1 ชุด + ชุดนักศึกษา 2 ชุดขึ้นไป

แถมฟรี   ที่หนีบเนคไทด์ตรามหาวิทยาลัย (สำหรับผู้ชาย)   มูลค่า  80  บาท

หรือ   ที่หนีบสายเข็มขัดราชมงคล  (สำหรับผู้หญิง)          มูลค่า  60  บาท

ร้านสวัสดิการ  มทร. ธัญบุรี
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 (อาคารเดียวกับธนาคารกรุงศรี )
 เปิดทำการ  เวลา  8.00 – 18.00 น.
( หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ )    โทร. 02-5493056, 090-5533591

จำหน่าย

1.เครื่องเขียนทุกชนิด อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเขียนแบบ สมุดตรามหาวิทยาลัย ฯ

2.สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องดื่ม  กาแฟสด  ขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่

3.สินค้าที่ระลึกตรามหาวิทยาลัย ฯ เช่น ปากกา แก้วกาแฟ พวงกุญแจ ร่ม เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อโปโล

4.เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ฯ สำหรับติดชุดนักศึกษา

-เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ฯ

-เข็มกลัดติดปกเสื้อ เข็มกลัดเนคไทด์  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ฯ

-กระดุมเงินตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ฯ

-หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ฯ

-สายเข็มขัดหนังสีดำ

-เนคไทด์มหาวิทยาลัย ฯ

-อุปกรณ์การแต่งกายทุกประเภท เช่น  กางเกงวอร์ม  เสื้อกาวน์  เสื้อช็อป  เสื้อยืด

5.ชุดนักศึกษา (ชาย-หญิง), ชุดพิธีการ (ชาย-หญิง), รองเท้า (ชาย-หญิง) ถูกระเบียบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ

6.รับตัด-เช่า ชุดครุย ชุดราชประแตน (ปริญญาตรี – ปริญญาโท) ถูกระเบียบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ