ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการย้ายอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) และ Firewall ไปยังตำแหน่งใหม่

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะดำเนินการย้ายอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) และ Firewall ไปยังตำแหน่งใหม่ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00น.-14.00น. ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-5493073 หรือ อีเมล์ noc@rmutt.ac.th