ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการ ย้ายแนวสาย fiber และ ย้ายตู้ Uninet ไปยังตำแหน่งใหม่

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะดำเนินการ ย้ายแนวสาย fiber และ ย้ายตู้ Uninet ไปยังตำแหน่งใหม่ ใน วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00น.-14.00น. ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-5493073 หรือ อีเมล์ noc@rmutt.ac.th