ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี ร่วมตอบแบบสอบถามผลกระทบการแพร่ระบาด Covid-19 และรับของที่ระลึก “กระเป๋าผ้า”