โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563

โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563