โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563

โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City จัดโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 ราคาพิเศษและผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% ระยะเวลา 10 เดือน

เปิดจอง 1 พฤษภาคมถึง 15 พฤษภาคม 2563

อ่านรายละเอียดรุ่นคอมพิวเตอร์
และจองคอมพิวเตอร์ คลิก

การรับประกันคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

1. Lenovo 2 ปี​ carry in

2. Acer nitro 3 ปี​ onsite
3. Acer swift 2 ปี​ carry in

4. Asus 2 ปี​ carryin

5. HP 2 ปี​ onsite

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นบุคลากร – นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ชำระค่าจองเครื่อง จำนวน 500.- บาท ต่อเครื่อง ผ่านระบการจอง Online เงินค่าจองนี้จะคืน ณ วันที่ส่งมอบเครื่อง

3. หักยอดผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต

รายละเอียดการส่งเครื่อง

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันรับเครื่อง แต่ไม่เกิน 25 พฤษภาคม 2563

สิ่งที่ต้องเตรียม ณ วันส่งมอบเครื่อง

1. บัตรเครดิต สำหรับทำธุรกรรมในการผ่อนเครื่องคอมพิวเตอร์

2. บัตรประชาชน / บัตรนักศึกษา ของผู้ใช้สิทธิ์จองเครื่อง

 

*** หากบุคลากรและนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาคาร iWork@rt สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ติดต่อ 02 549 3074 , 02 549 3634