แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ERP (ระบบบัญชี 3 มิติ) ในวันที่ 24 เมษายน 2563

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ERP (ระบบบัญชี 3 มิติ)

ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น.- 16.30 น.
เพื่อปรับปรุงข้อมูลระบบ ERP ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงานงดใช้งานระบบ ERP ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว