ราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมลงนาม MOU หน่วยงานจัดอบรม ในโครงการ “การจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” โดยมี ดร.วิชัย  พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมคณาจารย์ เป็นตัวแทนในการร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

MOU MOU

MOU MOU