ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง datacenter วันที่ 6 เม.ย. 63

ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง datacenter วันที่ 6 เม.ย. 63

วันที่6เมษายน2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง datacenter โดยปิดให้บริการ internet ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-11.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก