มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รณรงค์ป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองจาก Covid-19 “เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รณรงค์ป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองจาก Covid-19

“เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

มทร.ธัญบุรี จะทำ CSR กับชุมชนภายในบริเวณ โดยทำการตรวจเช็คอุณหภูมิ มอบเจลล้างมือ มอบหน้ากากอนามัย
ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
เวลา 08:30 น.
ณ ประตู 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี