ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกัน ประกาศให้งด เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 25 คน เพื่อลดความเสี่ยง

ขอให้ผู้กู้ยืมปฏิบัติดังนี้

1. ให้นักศึกษานำแบบคำยืนยันขอกู้ยืมและเอกสารแนบทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน

ตามที่อยู่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39  ม.1  ต.คลองหก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม)

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เมษายน 2563 โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน

2. สำหรับนักศึกษาที่ยังทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ครบ 18 ชม. ให้ส่งเท่าที่มี และไปเพิ่มจำนวน ชม. ในภาคเรียนที่ 2/2563 แทน

(เช่น ภาคเรียนที่ 1/2563 มี ชม.  จิตอาสาอยู่ 8 ชม. ดังนั้นในภาคการศึกษาที่ 2 นศ. จะต้องมี ชม. จิตอาสามาส่ง 26 ชม.)

ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารการกู้ยืมอย่างใกล้ชิด ทาง Page Facebook กองพัฒนานักศึกษา มทร. ธัญบุรี
หรือทาง Line กลุ่ม กองทุน กยศ . RMUTT

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 549 3674 , 02 549 3675 และ 02 549 3684

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

20200325-แจ้งเปลี่ยนการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืม-1-2563 - Copy (149.2 KiB, 1645 downloads)