ประกาศ แจ้งเลื่อนการคัดเลือกและสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563

ประกาศ แจ้งเลื่อนการคัดเลือกและสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากเกิดสถานการณ์เพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ดำเนินการในการคัดเลือกและสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

20200324-แจ้งเลือนการคัดเลือกพนักงานมหาลัย (297.5 KiB, 513 downloads)