การใช้งานระบบบัญชีสามมิติ ERP

การใช้งานระบบบัญชีสามมิติ ERP

ระบบบัญชี 3 มิติ ( ERP )

แนวทางสำหรับการใช้ระบบบัญชีสามมิติ ERP สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีแนวทางดังต่อไปนี้ กรณีที่ไม่ได้ตั้งค่า VPN สามารถทำตั้งค่า VPN ได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/47483 หรือ

  1. นำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) มาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งค่าโปรแกรม Microsoft Dynamic AX
  2. ทดสอบใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัยและดำเนินการต่อ VPN RMUTT
  3. ทดลองเข้าใช้งานระบบ ERP ตามปกติ (ในกรณีที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย)
  • ติดต่อการใช้งานได้ที่ 025493074 mail: piyanoot_j@rmutt.ac.th (คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต)

 

คู่มือการใช้งาน Work Form Home ระบบบัญชีสามมิติ (ERP)

WFH ระบบ Erp - Copy (553.8 KiB, 120 downloads)