ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562

ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงพื้นฐาน
2.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี
3.รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการมีผลงานวิจัยถูกอ้างอิง ในฐานข้อมูลสากลรวมจำนวนครั้งสูงสุด
4.รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน
5.รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย.63 เท่านั้น