คู่มือการใช้งาน Office 365 และคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams ในการ Work from Home

คู่มือการใช้งาน Office 365 และคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams ในการ Work from Home

คู่มือการใช้งาน Office 365

เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (Collaboration Tools) และ คู่มือการใช้งาน Office 365 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Office 365 Education ฟรี ซึ่งได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint รวมถึงบริการ OneDrive พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด 1TB สำหรับแต่ละบัญชี และตอนนี้ยังรวมถึง Microsoft Teams ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ พร้อมเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการทำงานได้ร่วมกันแบบออนไลน์ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th ที่ถูกต้อง สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้หรือลืมรหัสผ่าน  สามารถติดต่อขอบัญชีได้ที่  http://bit.ly/33sNijQ

เข้าสู่ระบบได้ที่ https://www.office.com/ โดยใช้บัญชีเมล @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th

คู่มือการใช้งาน http://bit.ly/2wYzLEm

ติดต่อการใช้งานได้ที่  025493074 mail: parichat@mail.rmutt.ac.th (คุณเอ้ – ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ)

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Microsoft Teams ได้ฟรีตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น นอกจากเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือประชุมออนไลน์แล้ว Microsoft Teams ยังเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ได้จากทุกที่ทุกเวลา สามารถเชื่อมโยงบัญชีนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยได้ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th ที่ถูกต้อง นอกจากนี้เนื่องจาก Microsoft Teams เป็นผลิตภัณฑ์ของ Office365 ดังนั้นจึงสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานสามารถติดต่อขอบัญชีได้ที่ http://bit.ly/33sNijQ

เข้าสู่ระบบได้ที่ https://teams.microsoft.com/ โดยใช้บัญชีเมล @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th

คู่มือการใช้งาน http://bit.ly/3d86ckb

ติดต่อการใช้งานได้ที่ 025493074 mail: parichat@mail.rmutt.ac.th (คุณเอ้ – ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ)


** หมายเหตุ **

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูดต้องครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูลการสมัคร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการติดต่อกลับ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้งานจริง

อีเมลส่วนตัว เช่น hotmail , gmail ฯลฯ (กรอกพิมพ์เล็กเท่านั้น)

สำหรับตอบกลับ Username และ Password