บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้ บริการด้าน IT มทร.ธัญบุรี

บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้ บริการด้าน IT มทร.ธัญบุรี

บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้ บริการด้าน IT ของสำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสานเทศ ให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

https://helpdesk.rmutt.ac.th

ติดต่อข้อมูลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : Helpdesk RMUTT : 02 549 3074

Call center : 02 549 4004

E- Mail  : admin@rmutt.ac.th

Facebook Page : helpdesk@rmutt

Line @ : RMUTT_Helpdesk