คู่มือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ในระบบบุคลากรออนไลน์ (Hr-online)

คู่มือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ในระบบบุคลากรออนไลน์ (Hr-online)

คู่มือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ในระบบบุคลากรออนไลน์ (Hr-online) (387.0 KiB, 123 downloads)

1. เข้าลิงค์ https://www.hr.rmutt.ac.th  และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ โดยล็อกอินด้วย รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตัวเดียวกับ WIFI RMUTT
2. คลิกเลือก Menu > รายงานส่วนบุคคล > ข้อมูลบุคลากร > ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล > 1. ข้อมูลบุคลากร (ส่วนตัว)
3. คลิกที่แถบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จะปรากฏหน้าข้อมูลส่วนตัวที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง
4. เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย กดปุ่ม “บันทึก”

ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ : www.information.rmutt.ac.th
Email: Piyanoot_j@rmutt.ac.th
Call Center: 02 549 4441-2
Facebook: INFORMATION RMUTT