การตั้งค่าการเชื่อมต่อ เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (VPN) เพื่อ Remote Desktop Connection, ERP หรือ การสืบค้นงานวิจัย

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (VPN)

VPN-RMUTT เป็นระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัยฯ ที่อนุญาตให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลั ที่อยู่นอกสถานที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายส่วนตัวของมหาวิทยาลัยฯ เสมือนว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้ Remote Desktop Connection , ERP , การสืบค้นงานวิจัย โดยการเข้าใช้งานต้องมี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ การ Login เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WiFi ของมหาวิทยาลัย

คู่มือการตั้งค่า VPN แยกประเภทระบบปฏิบัตการ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows XP384.2 KiB257
02-คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows 7 (เวอร์ชัน 1)732.3 KiB351
03-คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows (เวอร์ชัน 2)667.7 KiB365
04-คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows 8307.2 KiB213
05-คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows 10277.8 KiB1069
06-คู่มือการตั้งค่า VPN บน iPhone หรือ iPad (iOS 9)1.1 MiB1287
07-คู่มือการตั้งค่า VPN บน iPhone หรือ iPad (iOS 10 ขึ้นไป)496.0 KiB384
08-คู่มือการตั้งค่า VPN บน Macbook (OS X)646.9 KiB386
09-คู่มือการตั้งค่า VPN บน Galaxy Tab 10.1892.8 KiB405
10-คู่มือการตั้งค่า VPN บน Galaxy Tab 7467.5 KiB213
11-คู่มือการตั้งค่า VPN บน Android (เวอร์ชัน 1)892.8 KiB176
12-คู่มือการตั้งค่า VPN บน Android (เวอร์ชัน 2)384.1 KiB261

วิธีการตั้งค่า VPN-RMUTT

1.คลิกที่ icon Network ด้านล่าง จากนั้นเลือก “Network & Internet settings”

2.ในหัวข้อ VPN เลือกที่ข้อความ “Add a VPN connection” เพื่อทำการเพิ่ม VPN

3.กรอกรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

VPN provider เลือก “Windows (built-in)”
Connection name ตั้งชื่อ VPN ที่ต้องการตัวอย่างเป็น vpn rmutt
Server name or address ใส่หมายเลข IP “ 202.44.131.121″
VPN type เลือก “L2TP/IPsec with pre-shared key”
Pre-shared key พิมพ์ “123456” ในช่องดังกล่าว
Type of sign-in info เลือก “User name and password”
User name (optional) กรอก ชื่อที่เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
Password (optional) กรอก รหัสผ่านที่เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว กด “Save”

Server name or address ที่ใช้ได้

– Server name or address ใส่หมายเลข IP “202.44.131.121”
– Pre-shared key พิมพ์ 123456”
User รับได้ 50 IP
หาก IP 202.44.131.121 เต็มสามารถใช้ IP อื่นได้ดังนี้
– Server name or address ใส่หมายเลข IP “202.44.131.122”
– Pre-shared key พิมพ์ “1234567890”
User รับได้ 1,000 IP
- Server name or address ใส่หมายเลข IP “202.44.130.19”
– Pre-shared key พิมพ์ “1234567890”
User รับได้ 1,000 IP

4.จะเห็นว่าในหัวข้อ VPN ได้แสดงชื่อ VPN ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ ตัวอย่างเป็น vpn rmutt จากนั้นกด “Connect” ดังรูป

5.เมื่อข้อความ “Connected” ปรากฏขึ้น หมายถึงการเชื่อมต่อ VPN เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากทำการเชื่อมต่อ VPN แล้ว ถึงจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ หรือระบบต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของมหาวิทยาลัยได้ ถึงแม้จะใช้บริการอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยก็ตาม

ทั้งนี้การตั้งค่าระบบ VPN-RMUTT ของแต่ระบบปฏิบัติการมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ท่านสามารถเข้าดูคู่มือการตั้งค่า VPN-RMUTT ได้ที่ www.ict.rmutt.ac.th  หัวข้อระบบบริการ “VPN-Virtual Private Network”

ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ : www.arit.rmutt.ac.th
Email: Admin@rmutt.ac.th
Helpdesk Rmutt: 02 549 3074
Call Center: 02 549 4004
Facebook: HELPDESK@RMUTT