ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท จังหวัดตาก

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท จังหวัดตาก

ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาฯ ขอเชิญชวน นักศึกษา ที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพื่อก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 099 631 2309 หรือ 086 688 3294 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2563