ขอเชิญร่วมงาน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า”

ขอเชิญร่วมงาน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า”

ขอเชิญร่วมงาน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า”
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ ศูนย์การค้า Central Festival Eastville  ถนนเลียบทางด่วน รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

โดย  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประทานเปิดงาน
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้
1.กระเช้าดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
2.การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์นวัตวิถี
3.นิทรรศการจากการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4.กิจกรรมการสาธิตมากกว่า 30 รายการ
5.งานบริการวิชาการแก่สังคม วันละ 1 เรื่อง
6.การบูรณาการงานวัฒนธรรมไทย
7.การแสดงบนเวทีที่น่าสนใจ
8.การจัดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรและนักศึกษา