Digital disruption เปลี่ยนความคิด มูฟออนสู่ยุคดิจิทัล

Digital disruption เปลี่ยนความคิด มูฟออนสู่ยุคดิจิทัล

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ Digital Disruption เปลี่ยนความคิด มูฟออนสู่ยุคดิจิทัล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. – 16.00 น. ณ โรงภาพยนต์ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีคุณโยธา รัตนเจริญโชค มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหา Digital Disruption ในยุคดิจิทัล พร้อมกับวิธีการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงจากยุคอนาล็อคเข้าสู่ยุคดิจิทัล อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Content ให้แตกต่าง และน่าสนใจเพื่อให้เกิดวิธีการจำ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเบื้องหลังอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลภายในงานอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage : Digital Disruption เปลี่ยนความคิด มูฟออนสู่ดิจิทัล

เบอร์โทร :  098-906-1889, 098-125-2263, 095-874-7115