ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SOLIDWORKS SIMULATION AND FLOW SIMULATION ”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SOLIDWORKS SIMULATION AND FLOW SIMULATION ”

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SOLIDWORKS SIMULATION AND FLOW SIMULATION ”  ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2563
***เข้าอบรมฟรี พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน***
ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/…/1RUj9LwKyiSu6w8oZQKxj7LE5fS…/view

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel :: 02-549-3580
Fax :: 02-549-3581

Application Form Solidworks Simulation (83.4 KiB, 100 downloads)