ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ประจำปี 2563  ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น.
ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ครั้งที่ 20 มีการลงทะเบียนหน้าสถานที่จัดงาน ดังกำหนดการที่แนบมา

Charity Walk 20200206 (667.5 KiB, 165 downloads)