ปรับปรุงห้อง Data Center ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ปรับปรุงห้อง Data Center ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการปรับปรุงห้อง Data Center ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระหว่างการปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ในบางช่วงเวลา จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่านทราบและขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ โทรศัพท์ 02-5493073