ขอเชิญนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนเพื่อแข่งขันโครงการ MOS OLYMPIC TH 2020 (รอบภูมิภาค)