ร้านสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี รับตัดชุดครุย ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย

ร้านสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี
รับตัดชุดครุย ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย

รายการแสดงราคาชุดครุย

1. รับตัดชุดครุยชาย-หญิง
– ราคาชุดครุยปริญญาตรี + เข็มติดชุดครุย 1 คู่                   700 บาท
– ราคาชุดครุยปริญญาโท + เข็มติดชุดครุย 1 คู่                1,000 บาท
– ราคาชุดครุยปริญญาเอก + เข็มติดชุดครุย 1 คู่               1,400 บาท

2. รับเช่าและตัด เสื้อและกางเกงขาว สําหรับนักศึกษาชาย มีให้เลือก 3 ประเภท ดังนี้
– เช่าเสื้อและกางเกงขาว + เครื่องหมายครบชุด                                                 ชุดละ 800 บาท
– เช่าเสื้อและกางเกงขาว (ตัดตามไซส์บัณฑิต) + เครื่องหมายครบชุด                  ชุดละ 1,800 บาท
– ตัดใหม่ (ขายขาดไม่ต้องคืนชุด) + เครื่องหมายครบชุด                                     ชุดละ 2,800 บาท

3. เครื่องหมายตราสัญลักษณ์สําหรับชุดพิธีการหญิง = เข็มติดหน้าอกเสื้อตรามหาวิทยาลัยสีทองมีตราตรงกลาง, กระดุมเงิน, หัวเข็มขัดเงินตรามหาวิทยาลัย, สายเข็มขัดสีดํา (ไม่ใช่กํามะหยี่)

4. เครื่องหมายตราสัญลักษณ์สําหรับชุดขาวชาย = แผงคอ, เข็มติดแผงคอ, กระดุมเงิน, หัวเข็มขัดเงินตรามหาวิทยาลัย, สายเข็มขัดสีดํา (ไม่ใช่กํามะหยี่)

5. เสื้อพิธีการรับปริญญา (ปลายแขนเสื้อเกือบถึงข้อศอก) สีของผ้าไม่ใช่โอโม่อ่อน,เข้ม   หญิง 160 บาท

6. กระโปรงพิธีการรับปริญญา (ความยาวต่ํากว่าเข่า 3 นิ้ว)  หญิง 230 บาท

7. รองเท้ารับปริญญา   หญิง/ชาย 220.-/440.

สนใจติดต่อวัดตัวได้ที่ ร้านสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี ตั้งแต่วันนี้ – 11 กรกฎาคม 2563
ร้านสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี หยุดวันอาทิตย์และหยุดวันนักขัตฤกษ์
ตั้ง ณ อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 โทร. 02-5493056,090-5533591