ขอเชิญร่วม งานนัดพบแรงงาน ใหญ่จังหวัดปทุมธานีและราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ’63

ขอเชิญร่วม งานนัดพบแรงงาน ใหญ่จังหวัดปทุมธานีและราชมงคลธัญบุรีนัด พบสถานประกอบการ’63

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางวิชาชีพ มีการจัดการเรียน การสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดจัดงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบ สถานประกอบการ 63” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้สมัครงานกับสถานประกอบการที่ตนเองสนใจ และสถานประกอบการได้มีโอกาสสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าทำงานตรงตามสายงานที่ต้องการ การจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงและบุคคลภายนอกเข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

กำหนดการจัดงาน (230.0 KiB, 172 downloads)

 

กำหนดการจัดงาน
งานนัดพบแรงงาน ใหญ่จังหวัดปทุมธานีและราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ’63
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

07.30 – 10.00 น.

– ลงทะเบียนสถานประกอบการ

– ลงทะเบียนผู้สมัครงาน

10.00 – 10.15 น. การแสดงเส้นทางนวัตกรรมการออกแบบ
โดย…นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
10.15 – 11.00  น. กล่าวต้อนรับ
โดย…อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกล่าวรายงาน
โดย…นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดปทุมธานีประธานพิธีเปิด
โดย…ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมอบของที่ระลึกแก่แขกผู้มีเกียรติและสถานประกอบการบนเวทีและถ่ายภาพร่วมกัน
11.00 – 16.00 น. – ประธานเข้าเยี่ยมชมบูธสถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน
– ผู้เข้าร่วมงานสมัครงานในแต่ละบูธ

 

 

กำหนดการจัดงาน
230.0 KiB
172 Downloads
Details