แจ้งอาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) เปิดทำการตามปกติ

แจ้งอาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) เปิดทำการตามปกติ

ขอแจ้งเปิดให้บริการวิทยบริการ (ห้องสมุด) เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเปิดทำการตามปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา 8.30-24.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 08.30-21.00 น. ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์