ประกาศปิดให้บริการห้องสมุดเนื่องจากไฟฟ้าขัดข้องโดยไม่มีกำหนด

ประกาศปิดให้บริการห้องสมุดเนื่องจากไฟฟ้าขัดข้องโดยไม่มีกำหนด