ประกาศการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า (ขณะนี้ปกติแล้ว)

ประกาศการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า (ขณะนี้ปกติแล้ว)

เนื่องจากสาย Fiber หลักระหว่าง ม.เกษตร มา ม.ธรรมศาสตร์ ขาดทำให้เราต้องไปใช้เส้นสำรองซึ่งต้องใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นจึงทำให้แบนด์วิชท์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานผลกระทบทำให้ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเกิดความล่าช้า ทางสารสนเทศ กำลังดำเนินการติดต่อทางผู้ให้บริการเพื่อเปิดเส้นทางสำรองใหม่

ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขออภัยในความไม่สะดวก


ขณะนี้สาย fiber หลักที่ขาดได้รับการแก้ไขแล้ว ทำให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้ตามปกติ