ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม

ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดสาธิตนวัตกรรม ในหัวข้อตลาดนัดย้อนยุค ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ถนนไชยคุนา ริมคลองหน้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี