การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร

การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร

แบบคำร้องเรียกพลเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร-ระดมพล (209.7 KiB, 393 downloads)