ยื่นเรื่องขอคำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นว่าที่ ร.ต. ประจำปีการศึกษา 2562 และสำเนาหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ยื่นเรื่องขอคำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นว่าที่ ร.ต. ประจำปีการศึกษา 2562

 

สำเนาหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผ่อนผันทหาร-2562 (271.5 KiB, 200 downloads)
สำเนาหนังสือ (25.5 MiB, 188 downloads)