รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP)

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP)

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) โดยความร่วมมือกับ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี Camp 1 7-10 มกราคม 2563 ณ มทร.ธัญบุรี / Camp 2 เดือนกรกฎาคม 2563 ณ สาธารณรัฐเกาหลี รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ชั้น๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี
โทร 0-2549-4430-39 โทรสาร 0-2549-4440

ใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ GCDP.pdf (43.4 KiB, 64 downloads)