ขอเชิญชวน ข้าราชการ (สายผู้สอนและสายสนับสนุน) มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ผู้แทนสมาชิก ประเภทข้าราชการ

ขอเชิญชวน ข้าราชการ (สายผู้สอนและสายสนับสนุน) มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ผู้แทนสมาชิก ประเภทข้าราชการ

ขอเชิญชวน ข้าราชการ (สายผู้สอนและสายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ผู้แทนสมาชิก ประเภทข้าราชการ
ในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองกฎหมาย http://www.legal.rmutt.ac.th/

ประกาศ กกต สวัสดิการข้าราชการ 2562 (2.8 MiB, 188 downloads)