ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้ามไปยังทูลบาร์ เกี่ยวกับเวิร์ดเพรส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 33 ธีมอัปเดตแล้ว 3636 ความเห็นกำลังรอคอยการตรวจสอบ สร้างใหม่ ดูเรื่องนี้ SEOOK SEO score สวัสดี Bensiya Panpunyadet ออกจากระบบ ช่วยเหลือตัวเลือกหน้า แก้ไขเรื่อง เขียนเรื่องใหม่ ใส่หัวข้อที่นี่ บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT) ลิงก์ถาวร: https://www.rmutt.ac.th/content/46871 เพิ่มสื่อ Add CountdownเสมือนจริงตัวอักษรPage Builder ย่อหน้า จำนวนคำ: 879 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Bensiya Panpunyadet บน พฤศจิกายน 8, 2019 ที่ 12:42 pm หน้าควบคุมการสลับ: เผยแพร่ ดูการเปลี่ยนแปลง(เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่) สถานะ: เผยแพร่ แก้ไขแก้ไขสถานะ เห็นได้: เผยแพร่ แก้ไขแก้ไขการมองเห็น รุ่น: 6 เรียกดูดูรุ่นต่าง ๆ เผยแพร่บน: พ.ย. 8, 2019 @ 12:22 แก้ไขแก้ไขวันที่และเวลา Readability: Good SEO: OK ย้ายไปถังขยะ หน้าควบคุมการสลับ: รูปแบบ ชนิดเรื่อง มาตรฐาน เนื้อเรื่องย่อ รูปภาพ วีดีโอ ข้อความ ลิงก์ หน้าควบคุมการสลับ: หมวดหมู่ หมวดหมู่ทั้งหมด หมวดที่ใช้งานมากที่สุด Infographic MOU กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ Template PowerPoint ข่าวหนังสือพิมพ์ จุลสารราชมงคลธัญบุรี ดาวน์โหลด ดูงาน เยี่ยมชม ทุนการศึกษา รางวัล เกียรติยศ ศิษย์เก่า ข่าวสังคม คุณธรรมและความโปรงใส คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ทั่วไป ประกาศ ประชุม มาตรฐานวิชาชีพ รับสมัครงาน วีดิทัศน์ Special Talks ศึกษาต่อ –ประกาศนียบัตรบัณฑิต –ปริญญาตรี –ปริญญาโท –โควตา ปริญญาเอก สรรหาคณบดี อบรม / สัมมนา แบบประเมิน + สร้างหมวดหมู่ใหม่ หน้าควบคุมการสลับ: ป้ายกำกับ เพิ่มป้ายกำกับใหม่ แยกป้ายกำกับด้วยคอมม่า (,) ลบเงื่อนไข: library libraryลบเงื่อนไข: ห้องสมุดธัญบุรี ห้องสมุดธัญบุรี เลือกจากป้ายกำกับที่ใช้มากที่สุด หน้าควบคุมการสลับ: รูปประจำเรื่อง ตั้งค่ารูปประจำเรื่อง หน้าควบคุมการสลับ: Yoast SEO Premium Need help? Content optimization OK SEO scoreSocialAdvanced ReadabilityGoodlibraryOK SEO score+ Add keyword Snippet preview Show information about the snippet editorYou can click on each element in the preview to jump to the Snippet Editor. SEO title preview:บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT) Slug preview:https://www.rmutt.ac.th/ Meta description preview:วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30-24.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 08.30-21.00 น. ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ Edit snippet Focus keyword Show information about the focus keywordEnter a focus keyword library This article is cornerstone content Analysis Show information about the content analysis Problems (3) A meta description has been specified, but it does not contain the focus keyword. The text contains 76 words. This is far below the recommended minimum of 300 words. Add more content that is relevant for the topic. The SEO title is wider than the viewable limit. Improvements (3) The images on this page are missing alt attributes. No outbound links appear in this page, consider adding some as appropriate. The SEO title contains the focus keyword, but it does not appear at the beginning; try and move it to the beginning. Good results (5) The focus keyword appears in the first paragraph of the copy. The meta description has a nice length. The focus keyword appears in 1 (out of 3) subheadings in your copy. This page has 0 nofollowed internal link(s) and 1 normal internal link(s). You’ve never used this focus keyword before, very good. หน้าควบคุมการสลับ: Post Options Featured วันที่จัดกิจกรรม หน้าควบคุมการสลับ: เรื่องรุ่น Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:35:21) Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:34:52) Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:33:59) Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:32:26) Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:32:18) [บันทึกอัตโนมัติ] Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:22:01) หน้าควบคุมการสลับ: ความเห็น เพิ่มความเห็น ยังไม่มีความเห็น หน้าควบคุมการสลับ: Facebook Comments DISABLE Facebook Comments หน้าควบคุมการสลับ: Monarch Settings Enable Monarch Settings Override หน้าควบคุมการสลับ: Monarch Sharing Stats All Time Stats Past Week 1 Total Shares Facebook 1 Share Twitter 0 Shares Google+ 0 Shares ขอบคุณสำหรับการสร้างด้วยเวิร์ดเพรสรุ่น 4.9.8 ปิดหน้าควบคุมไฟล์สื่อ รูปประจำเรื่อง กรองโดยประเภทกรองโดยใช้วันที่ค้นหาไฟล์สื่อ ค้นหารายการไฟล์สื่อ รายละเอียดไฟล์แนบ 20190726-Library-web.jpg พฤศจิกายน 8, 2019 2 MB 1188 × 1685 แก้ไขรูป ลบอย่างถาวร URL https://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/20190726-Library-web.jpg หัวข้อ บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT) คำบรรยายภาพ ข้อความ Alt คำขยายความ บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT) ตั้งค่ารูปประจำเรื่อง

ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้ามไปยังทูลบาร์
เกี่ยวกับเวิร์ดเพรส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
33 ธีมอัปเดตแล้ว
3636 ความเห็นกำลังรอคอยการตรวจสอบ
สร้างใหม่
ดูเรื่องนี้
SEOOK SEO score
สวัสดี Bensiya Panpunyadet
ออกจากระบบ
ช่วยเหลือตัวเลือกหน้า
แก้ไขเรื่อง เขียนเรื่องใหม่
ใส่หัวข้อที่นี่
บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT)
ลิงก์ถาวร: https://www.rmutt.ac.th/content/46871
เพิ่มสื่อ Add CountdownเสมือนจริงตัวอักษรPage Builder
ย่อหน้า

จำนวนคำ: 879
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Bensiya Panpunyadet บน พฤศจิกายน 8, 2019 ที่ 12:42 pm
หน้าควบคุมการสลับ: เผยแพร่
ดูการเปลี่ยนแปลง(เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่)
สถานะ: เผยแพร่ แก้ไขแก้ไขสถานะ
เห็นได้: เผยแพร่ แก้ไขแก้ไขการมองเห็น
รุ่น: 6 เรียกดูดูรุ่นต่าง ๆ
เผยแพร่บน: พ.ย. 8, 2019 @ 12:22 แก้ไขแก้ไขวันที่และเวลา
Readability: Good
SEO: OK
ย้ายไปถังขยะ
หน้าควบคุมการสลับ: รูปแบบ
ชนิดเรื่อง มาตรฐาน
เนื้อเรื่องย่อ
รูปภาพ
วีดีโอ
ข้อความ
ลิงก์
หน้าควบคุมการสลับ: หมวดหมู่
หมวดหมู่ทั้งหมด หมวดที่ใช้งานมากที่สุด
Infographic
MOU
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
Template PowerPoint
ข่าวหนังสือพิมพ์
จุลสารราชมงคลธัญบุรี
ดาวน์โหลด
ดูงาน เยี่ยมชม
ทุนการศึกษา
รางวัล เกียรติยศ
ศิษย์เก่า
ข่าวสังคม
คุณธรรมและความโปรงใส
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
ทั่วไป
ประกาศ
ประชุม
มาตรฐานวิชาชีพ
รับสมัครงาน
วีดิทัศน์
Special Talks
ศึกษาต่อ
–ประกาศนียบัตรบัณฑิต
–ปริญญาตรี
–ปริญญาโท
–โควตา
ปริญญาเอก
สรรหาคณบดี
อบรม / สัมมนา
แบบประเมิน
+ สร้างหมวดหมู่ใหม่
หน้าควบคุมการสลับ: ป้ายกำกับ
เพิ่มป้ายกำกับใหม่

แยกป้ายกำกับด้วยคอมม่า (,)

ลบเงื่อนไข: library libraryลบเงื่อนไข: ห้องสมุดธัญบุรี ห้องสมุดธัญบุรี
เลือกจากป้ายกำกับที่ใช้มากที่สุด

หน้าควบคุมการสลับ: รูปประจำเรื่อง
ตั้งค่ารูปประจำเรื่อง

หน้าควบคุมการสลับ: Yoast SEO Premium

Need help?
Content optimization
OK SEO scoreSocialAdvanced
ReadabilityGoodlibraryOK SEO score+ Add keyword
Snippet preview
Show information about the snippet editorYou can click on each element in the preview to jump to the Snippet Editor.
SEO title preview:บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT)
Slug preview:https://www.rmutt.ac.th/
Meta description preview:วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30-24.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 08.30-21.00 น. ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
Edit snippet
Focus keyword
Show information about the focus keywordEnter a focus keyword
library
This article is cornerstone content
Analysis
Show information about the content analysis

Problems (3)
A meta description has been specified, but it does not contain the focus keyword.

The text contains 76 words. This is far below the recommended minimum of 300 words. Add more content that is relevant for the topic.

The SEO title is wider than the viewable limit.

Improvements (3)
The images on this page are missing alt attributes.

No outbound links appear in this page, consider adding some as appropriate.

The SEO title contains the focus keyword, but it does not appear at the beginning; try and move it to the beginning.

Good results (5)
The focus keyword appears in the first paragraph of the copy.

The meta description has a nice length.

The focus keyword appears in 1 (out of 3) subheadings in your copy.

This page has 0 nofollowed internal link(s) and 1 normal internal link(s).

You’ve never used this focus keyword before, very good.

หน้าควบคุมการสลับ: Post Options
Featured

วันที่จัดกิจกรรม
หน้าควบคุมการสลับ: เรื่องรุ่น
Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:35:21)
Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:34:52)
Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:33:59)
Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:32:26)
Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:32:18) [บันทึกอัตโนมัติ]
Bensiya Panpunyadet, 6 วัน มาแล้ว (พฤศจิกายน 8, 2019 @ 12:22:01)
หน้าควบคุมการสลับ: ความเห็น
เพิ่มความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

หน้าควบคุมการสลับ: Facebook Comments
DISABLE Facebook Comments
หน้าควบคุมการสลับ: Monarch Settings
Enable Monarch Settings Override
หน้าควบคุมการสลับ: Monarch Sharing Stats
All Time Stats Past Week
1 Total Shares

Facebook 1 Share
Twitter 0 Shares
Google+ 0 Shares

ขอบคุณสำหรับการสร้างด้วยเวิร์ดเพรสรุ่น 4.9.8

ปิดหน้าควบคุมไฟล์สื่อ
รูปประจำเรื่อง
กรองโดยประเภทกรองโดยใช้วันที่ค้นหาไฟล์สื่อ
ค้นหารายการไฟล์สื่อ
รายละเอียดไฟล์แนบ

20190726-Library-web.jpg
พฤศจิกายน 8, 2019
2 MB
1188 × 1685
แก้ไขรูป
ลบอย่างถาวร
URL
https://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/20190726-Library-web.jpg
หัวข้อ
บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT)
คำบรรยายภาพ
ข้อความ Alt
คำขยายความ
บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT)
ตั้งค่ารูปประจำเรื่อง