บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT)

บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (DIGITAL LIBRARY RMUTT)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่   www.library.rmutt.ac.th  หรือ Fanpage : www.facebook.com/RMUTT.Library

เวลาในการให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30-24.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 08.30-21.00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

พื้นที่ให้บริการประกอบด้วย

 • ห้องสติ-สันติ (ห้องพระ)  บริเวณชั้น 5
 • ห้องประชุม ติว มุมอ่านหนังสือ
 • e-Library
 • IT Zone บริการ Internet และ Print
 • ฝึกทักษะด้านภาษา
 • SMART Table
 • ห้องเรียนและสื่อการสอนออนไลน์
 • Free WiFi ทุกพื้นที่
 • สมัครสมาชิกห้องสมุด
 • ระบบสืบค้นอัตโนมัติ
 • บริการยืม – คืน หนังสือ
 • ระบบยืม – คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง
 • บริการถามตอบและช่วยค้นคว้า
 • Edutainment Zone หนัง สารคดีเพื่อการเรียนรู้
 • Studio ผลิตสื่อเพื่อการศึกษา และกิจกรรม
 • บริการหนังสือ
  – หนังสือพิมพ์
  – นิตยสาร วารสาร
  – นวนิยายและเรื่องสั้น
  – เอกสารราชมงคล
  – หนังสือทั่วไป ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
  – วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล
  – หนังสือเฉพาะทาง เช่น ดนตรี ศิลปกรรม
  – อาหาร  ภาษาและวรรณคดี