5 สถานที่สำคัญ ที่นักศึกษาราชมงคลธัญบุรีควรรู้ STUDENT SERVICE CENTER และ 10 จุดเสริมสร้างสุขภาพ

5 สถานที่สำคัญ ที่นักศึกษาราชมงคลธัญบุรีควรรู้

หอพระพุทธพิริยมงคล

เป็นหอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพระพุทธพิริยมงคล หมายถึง พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเพียร มุ่งเน้นในเรื่อง “สติ สมาธิ ปัญญา”

รัชกาลที่ 5

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ มทร.ธัญบุรี ที่นักศึกษาทุกรุ่นของมหาวิทยาลัยกราบสักการะ

หอเกียรติยศ ราชมงคลธัญบุรี

จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น การก่อตั้ง รางวัลต่างๆ ทำเนียบอธิการบดีจากอดีตจวบจนปัจจุบัน ชุดครุย เป็นต้น

ลานบัวเหล็ก

ประติมากรรม สัญลักษณ์รูปดอกบัวเป็นเครื่องหมายแห่งความคิดความรู้สึกร่วมในอันที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า

พิพิธภัณฑ์บัว

ศูนย์เพาะพันธุ์บัว ผลิตงานวิจัย อบรม ให้ความรู้ ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าชมเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบัว เช่น สายพันธุ์บัว อาหารจากบัว

STUDENT SERVICE CENTER

  • แบบขอหนังสือรับรอง กว./กบ.ช
  • แบบขอสำเร็จการศึกษา
  • แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตฃ
  • แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น (Regrade)
  • แบบขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน (F)
  • แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
  • แบบเพิ่ม/ถอนรายวิชา
  • แบบลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา
  • แบบคำร้องทั่วไป

10 จุดเสริมสร้างสุขภาพ (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ศูนย์พยาบาล

รักษาพยายาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร
ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30-16.30 น. แพทย์ตรวจรักษาเวลา 13.00-16.00 น.
ให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.

สนามกีฬากลาง

มีพื้นที่ให้บริิการขนาด 70 x 150 เมตร บรรจุ 3,000 ที่นั่ง ลู่วิ่ง 8 ช่องวิ่งขนาด 400 เมตร ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-21.00 น.
ให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-21.00 น.

ยิมเนเซียม

อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โดยออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย รองรับนักศึกษาเข้าใช้งานกิจกรรม เช่น การแข่งขันกีฬาสัมมนา และการจัดแสดง เป็นต้น

Fitness Center

ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-21.00 น.
ให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-21.00 น.

สระว่ายน้ำ

ติดกับบริเวณหอพักนักศึกษา
ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-21.00 น.
ให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-21.00 น.

สนามเทนนิส

ด้านข้างบริเวณหอพักนักศึกษา
ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-21.00 น.
ให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-21.00 น.

วอลเลย์บอล

มี 2 จุดคือ ภายในอาคารยิมเนเซียม และด้านนอกใกล้โรงอาหารกลางเป็นสนามวอลเลย์บอลชายหาด
ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-21.00 น.
ให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-21.00 น.

สนามบาสเก็ตบอล

มี 3 จุดคือ ภายในอาคารยิมเนเซียม ด้านหน้าสนามกีฬากลาง และ โดมโรงอาหารกลาง
ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-21.00 น.
ให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-21.00 น.

สนามเซปักตะกร้อ

บริเวณโดมโรงอาหารกลางให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-21.00 น.
ให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-21.00 น.