ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มทร. ธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

 

นักศึกษาจำนวน 1 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

 

นักศึกษาจำนวน 13 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Young Pre-Teacher Talent Program 2019 : Enhancing Teaching Skills for Education as International Teachers ณ University of Technology Malaysia ประเทศมาเลเซีย

 

นักศึกษาจำนวน 20 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Workshop on board game learning design and pedagogical application ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

 

นักศึกษาจำนวน 4 คน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนิเซียครั้งที่ 14 (14th CRISU-CUPT Conference) ณ Udayana University อินโดนิเซีย

 

นักศึกษาจำนวน 30 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ แข่งขันการขับร้องประสานเสียงในงาน 3rd Choral, Orchestra, Folklore Festival (COFF3) 2019 ณ ยอร์กยาการ์ตา อินโอนิเซีย