ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งบุคคลทั่วไปบริเวณชุมชนละแวกใกล้เคียง ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี