ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น.