ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับปรุงระบบ firewall

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับปรุงระบบ firewall

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 18.00น.-19.00น. ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับปรุงระบบ firewall ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้