โครงการเเลกเปลี่ยน หนึ่งภาคการศึกษา SIAS INTERNATIONAL UNIVERSITY

โครงการเเลกเปลี่ยนหนึ่งภาคการศึกษา-3

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน หนึ่งภาคการศึกษา SIAS INTERNATIONAL UNIVERSITY

ผู้ประสานโครงการ : อาทิตยา ขันตา (พี่อ้อม)
เบอร์โทร : 086-6089577
Line id : casc_aom
Wechat : CASC2019_1
สถานที่ติดต่อ : RMUTT China Education Center ชั้น 4 ตึก 4 คณะบริหารธุรกิจ

ระยะเวลา

> Summer semester 2019 : 1 – 21 กรกฎาคม
(เปิด รับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2019)

> Fall semester 2019 : 3 กันยายน – 15 มกราคม 2020
(เปิด รับสมัครถึง 10 กรกฎาคม 2019)

> Spring semester 2020 : 25 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน
(เปิด รับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2019)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1.Application Form
2.สำเนาหนังสือเดินทาง
3.สำเนาใบจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
4.ใบเกรดของมหาวิทยาลัย (Transcript)
5.หนังสือรับรองความประพฤติภาษาอังกฤษ
(non-criminal report)
6.ใบตรวจสุขภาพ
7. Study plan
8. ใบคะเเนนสอบภาษาอังกฤษ
9.จดหมายเเนะนำจากอาจารย์

 

ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องชำระเอง

– ค่าเข้าร่วมโครงการ 20,000 บาท
– ค่าอุปกรณ์การศึกษา 400 หยวน
– ค่าประกัน 600 หยวน
– ค่าตรวจสุขภาพ 350 หยวน
– ค่ามัดจำ 200 หยวน
– ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 20,000 บาท ไป-กลับ
– ค่าอาหารประมาณ 1000-1500 หยวนต่อเดือน
– ค่าวีซ่า 1,650 บาท
– ค่าหอพัก (ขึ้นอยู่กับประเภทห้อง)

 

หากนักเรียนที่ต้องการไปเองโดยไม่ต้องใช้ทุนการศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

– ค่าเทอม 9,950 หยวนต่อเทอม
– ค่าหอพัก

— ห้องคู่ 3,360 หยวนต่อเทอม
— ห้อง 4 คน 1,680 หยวนต่อเทอม
— ห้อง 6 คน 750 หยวนต่อเทอม

– ค่าอุปกรณ์การศึกษา 400 หยวน
– ค่าประกัน 600 หยวน
– ค่าตรวจสุขภาพ 350 หยวน
– ค่ามัดจำ 200 หยวน
– ค่าเดินทางตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 20,000 บาท
– ค่าอาหาร ประมาณ 1000-1500 หยวนต่อเดือน
– ค่าวีซ่า 1,650 บาท

 

สิทธิพิเศษของโครงการแลกเปลี่ยน

– นักศึกษาได้สิทธิ์ขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ 20,000 บาท
– หากนักศึกษาต้องการฝึกงานสหกิจศึกษาต่อที่ประเทศจีน จะได้สิทธิ์สำรองที่นั่งโครงการก่อน

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

โครงการเเลกเปลี่ยนหนึ่งภาคการศึกษา (2.4 MiB, 298 downloads)

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ

Application Form-International Student Program Of Sias University (8.2 MiB, 199 downloads)