กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (รอบเก็บตก)

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (รอบเก็บตก)

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (รอบเก็บตก) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. โดยจัดตรวจให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพในครั้งที่ 1 รวมทั้งนักศึกษา TCAS 4-5 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยฯ