โครงการฝึกงานสหกิจปีการศึกษา 2/2562

ผู้ประสานโครงการ : อาทิตยา ขันตา (พี่อ้อม)

เบอร์โทร : 086-6089577
Line id : casc_aom
Wechat : CASC2019_1

RMUTT China Education Center ชั้น 4 ตึก 4 คณะบริหารธุรกิจ